บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

องค์ประกอบ TSQC 1

 
 

 

TSQC 1 มีกี่ด้าน มีองค์ประกอบด้านใดบ้าง?

 

ตอบ : องค์ประกอบ ดังนี้

 

  • ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน (Leadership Responsibility for Quality within the Firm)
  • ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง (Ethical Requirement)
  • การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า และงานที่มีลักษณะเฉพาะ (Client Acceptance & Continuance)
  • ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
  • การปฏิบัติงาน (Engagement Performance)
  • การติดตามผล (Monitoring)

ข้อมูล Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
รับตรวจสอบบัญชี และบริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit