บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

 
 

 

มีคำถามเกี่ยวกับการลงบัญชีแก้ไขข้อผิดพลาด จะหาข้อมูลได้จากที่ใด?

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด Download(FAP_Q&A001หรือสามารถสอบถามได้ที่ “คลินิกบัญชี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 1570 หรือที่สภาวิชาชีพบัญชี academic-[email protected].or.th โทร 02 685 2592

ข้อมูล Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
รับตรวจสอบบัญชี และบริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit