บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

TSQC1 คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร

 
 

 

 

Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

 

TSQC1 คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร?

 

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 หรือ TSQC1 (Thai Standard on Quality Control 1) ออกตามมาตรฐาน International Standard on Quality Control 1 ของ IFAC มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชี ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องกำหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆเพื่อให้มั่นใจว่างานสอบบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดทางจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ อันจะเกิดประโยชน์ให้งานของผู้สอบบัญชีเป็นที่เชื่อถือได้ และได้รับความมั่นใจจากผู้ใช้รายงานทางการเงินและผู้เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

 

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit