บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชีระดับมืออาชีพ มีความสำคัญมากแค่ไหน ?

 
 

 การตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชีระดับมืออาชีพ มีความสำคัญมากแค่ไหน ?

ในปัจจุบันนี้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก เพราะประชาชนสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้ง่ายขึ้น หากแต่ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจหรือตั้งบริษัทอะไรก็ตาม การทำบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ ที่ห้ามละเลยอย่างเด็ดขาด เพราะหนึ่งรากฐานของการสร้างธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง คือ ยอดรายรับ รายจ่าย ที่ปรากฏให้เห็นเป็นตัวเลขอย่างถูกต้อง แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าตัวเลขที่คุณคำนวณออกมานั้นเป็นตัวเลขที่ถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถใช้บริการจาก ผู้สอบบัญชีระดับมืออาชีพได้

ข้อดีของการตรวจสอบบัญชีธุรกิจของคุณ จากผู้สอบบัญชีระดับมืออาชีพ

·       ช่วยประเมินความเสี่ยงเพื่อที่จะลดการพลาดให้น้อยที่สุด  โดยการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี จะมีการประเมินความเสี่ยงต่างๆในหลายๆปัจจัย ที่จะทำให้งบการเงินเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี และทำให้เกิดความรัดกุมไปอีกระดับ ซึ่งถ้าผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่อง ก็จะรายงานให้เจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของบริษัท ได้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

·    นำไปใช้อย่างมั่นใจ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจหรือบริษัท มั่นใจได้ว่าบทสรุปของงบการเงินนั้น ได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำงบประมาณนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง

เพราะฉะนั้นแล้ว คุณจึงจะเห็นแล้วว่าการเลือกผู้สอบบัญชีระดับมืออาชีพมีความสำคัญแค่ไหน รวมทั้งการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่ไว้ใจได้ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ มีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด อย่าง ‘Amtaudit Group’ ให้ความช่วยเหลือด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะทำให้ธุรกิจหรือบริษัทของท่านได้รับประโยชน์อย่างน่าพอใจ และช่วยอุดช่องโหว่ทางการเงินได้อย่างสมบูรณ์

 

 

บทความแนะนำ

การบันทึกบัญชี : การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=102

การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=105

สืบเนื่องจากที่มีการปรับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19(2558) ทางบริษัทฯได้มีการประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=107

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit