บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประโยชน์ของการเปิดประตูสู่บริษัทมหาชน

 
 

 ประโยชน์ของการเปิดประตูสู่บริษัทมหาชน

            คุณทราบหรือไม่ว่า ทำไมบริษัทจำกัดส่วนใหญ่จึงมีความต้องการที่จะเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ทราบเพียงแค่ว่าการเข้าสู่บริษัทมหาชนนั้นจะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ  ดูเป็นบริษัทใหญ่มีความมั่นคง แต่สาระสำคัญของประโยชน์ของบริษัทในการเข้าสู่บริษัทมหาชนมีมากกว่านั้น วันนี้เราขอนำประโยชน์ที่มีมาบอกกัน

1.  บริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจได้โดยง่ายและรวดเร็วก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

2.  เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่บริษัทได้ผ่านเข้าสู่ระดับมหาชนทำให้มีความมั่นคงและมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

3.  ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนจากกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเกื้อหนุนให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยี การเงิน และบุคลากร

4.  มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนโดยมีราคาหุ้นของบริษัทเป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกิจการในระดับหนึ่ง

5.  สร้างความยึดมั่นหรือค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นในการกระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมต่อการสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณของบริษัท ย่อมจะเกิดผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

จากประโยชน์ที่ได้กล่าวไปจึงทำให้หลายๆ บริษัทที่มีความพร้อมได้ดำเนินการวางระบบเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การที่จะเข้าระบบให้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล การมีที่ปรึกษาที่ดีก็นับว่ามีส่วนสำคัญ หากบริษัทของท่านต้องการเข้าสู่บริษัทมหาชน  AMT AUDIT GROUP ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้บริษัทของท่านเติบโตและมั่นคงได้อย่างไม่ยากเลย

 

 

บทความแนะนำ

การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=96

องค์ประกอบ TSQC 1 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=97

รับตรวจสอบบัญชี2561 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=98

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit