บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนะนำบริษัทตรวจสอบบัญชี

 
 

 แนะนำบริษัทตรวจสอบบัญชี

            เรื่องของบัญชี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในองค์กร บริษัทเอกชนต่างๆ นะครับ เนื่องมากจากว่าเราจะดูความเป็นมาเป็นไปของบริษัทได้ง่ายๆ ถ้าหากว่าเราดูเพียงบัญชีของบริษัทนั้นๆ เท่านั้น หรืออาจจะดูที่งบการเงินก็สามารถดูได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นการแจงรายละเอียดทางด้านการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานต่างๆ นั่นเอง แต่งบการเงินนั้น บัญชีนั้น จะมีความหมายได้ ก็จะต้องผ่านการตรวจบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ แล้วทำการลงชื่อกำกับไว้ เพื่อให้งบบัญชีที่กำลังดูอยู่นั้น มีความน่าเชื่อถือ นั่นเอง เพราะงบบัญชี จะมีผู้ที่ต้องการนำประโยชน์มาใช้หลายอย่าง ถ้าหากมีข้อผิดพลาด หรือมีความไม่เน่าเชื่อถือ ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้นั่นเองครับ การแนะนำบริษัทตรวจสอบบัญชี ที่ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ก็จะช่วยให้เกิดความมั่นใจได้นั่นเอง

กระบวนการในการตรวจสอบบัญชีโดยสรุป

ขั้นตอนที่ 1 รับลูกค้าและทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า ขั้นตอนนี้ทางผู้สอบบัญชีจะประเมินลูกค้า ตกลงการรับบริการรวมถึงค่าบริการ และวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินพื้นฐานของกิจการที่ตรวจสอบว่าประกอบด้วยความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 ช่วงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี และวางแผนการตรวจสอบ โดยขั้นตอนดังกล่าวจะเป็นช่วงที่ทางผู้สอบบัญชีจะเข้าไปทำความเข้าใจระบบบัญชีทั้งหมดของกิจการที่ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งช่วงนี้ทางผู้สอบบัญชีจะเข้าดำเนินการทดสอบระบบการควบคุมภายในของกิจการ

ขั้นตอนที่ สรุปผล และแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการตรวจสอบบัญชี ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางกิจการจะได้รับรายงานผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของกิจการ พร้อมทั้งทราบถึงประเด็นทั้งหมดจากการตรวจสอบ

 

 

บทความแนะนำ

วิธีการอ่านรายงานผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=75

สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นบริษัทจำกัด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=76

บุคคลธรรมดา เป็น นิติบุคคล : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=77

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit