บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบภายใน? ตรวจเช็คเพื่อสร้างความมั่นใจถึงขีดสุด

 
 

 

ตรวจสอบภายในตรวจเช็คเพื่อสร้างความมั่นใจถึงขีดสุด

สำหรับกระบวนการนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อฝ่ายบริหาร เพื่อทำให้องค์กรได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมปรับการจัดการและการดำเนินงานให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจได้ว่า กิจการของตนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการดำเนินงานที่คาดหวังได้

การตรวจสอบภายใน มีความสำคัญอย่างไร?

การตรวจสอบภายใน คือ การยกระดับความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบเป็นไปตามกลไก ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านมาตรฐาน และเป็นการเพิ่มคุณค่าพร้อมปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบภายใน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

เพราะตรวจสอบภายใน จะเป็นการช่วยอุดช่องโหว่ที่บริษัทอาจมองไม่เห็น พร้อมสร้างจุดแข็งให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ด้วยการวิเคราะห์ พร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบ และนำมาปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ก็จะมีการควบคุมรวมทั้งการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

‘Amtaudit Group’ บริษัทชั้นนำ ให้คำแนะนำตรวจสอบภายใน

เป็นเรื่องปกติของการดำเนินงาน ธุรกิจ , บริษัท รวมทั้งองค์กรต่างๆ ย่อมต้องประสบกับอุปสรรคมากมาย เช่นปัญหาด้านการขาย , การเก็บเงิน , บัญชีการเงิน , การบริหารงานบุคคล รวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ที่ทางฝ่ายบริหารไม่อาจทำหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นงานนี้จึงต้องอาศัย ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างบริษัท ‘Amtaudit Group’ มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยชั้นเยี่ยมสนับสนุนฝ่ายบริหาร เพื่อลดภาระที่เป็นอยู่ ด้วยการใช้วิธีตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำต่างๆ , เสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการแก้ไขการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของคุณดีขึ้นมาก อย่างเห็นได้ชัด

เพราะฉะนั้นอย่าละเลยการตรวจสอบภายในเลยเชียว โดยสามารถมาใช้บริการกับเราได้ ซึ่งคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน

 

 

บทความแนะนำ

ผู้ประกอบการรู้กฎหมายภาษี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=55

จัดตั้งบริษัท คนเดียว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=57

ภาษีธุรกิจอี-คอมเมิร์ซต้อง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=58

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit