บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การควบคุมภายใน? เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ

 
 

 การควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ

เป็นเรื่องปกติ ที่การประกอบธุรกิจ , กิจการ รวมทั้งองค์กรต่างๆ เจ้าของย่อมมุ่งหวังให้องค์กร ได้รับความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และต้องมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยองค์กรยิ่งมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้การดําเนินงานมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพราฉะนั้นการใช้ระบบควบคุมภายใน จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและดูแลสิ่งมีค่าขององค์กร ช่วยกำจัดความเสี่ยงให้ลดต่ำลงที่สุด เพราะฉะนั้นคุณผู้จึงคงตระหนักแล้วว่า ระบบควบคุมภายใน มีความจําเป็นมากขนาดไหน

‘Amt audit Group’ ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมภายใน พร้อมการดำเนินงานระดับคุณภาพ

เจ้าของธุรกิจ ที่ได้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เกิดแต่จากการสร้างธุรกิจและหาคนเก่งๆ มาร่วมงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องไม่ลืมด้วยว่า การที่ธุรกิจจะสามารถบรรลุตามเป้าได้ จะต้องมีการสร้างกระบวนการอย่างมีระบบเพื่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์นั้นด้วย และการควบคุมภายในเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีรายละเอียดมาก หากแต่ ‘Amtaudit Group’ สามารถเข้ามาช่วยคุณดูแล พร้อมให้คำแนะนำในทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน , การวางระบบบัญชี , การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณรุดหน้า โดยถ้ากระบวนการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับในแต่ละธุรกิจ ที่มีความแตกต่างกัน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่าง อีกทั้งยังช่วยป้องกันการรั่วไหลจากปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ และช่วยให้องค์กรตรวจสอบฐานะการเงินที่ถูกต้อง ทั้งยังมีความน่าเชื่อถืออีกด้วย

ดังนั้นไว้วางใจให้เราเป็นผู้ช่วยในการให้คำแนะนำ เรื่องการควบคุมภายในกับคุณสิ แล้วคุณจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าแน่นอน

 

 

บทความแนะนำ

เส้นทางนักบัญชีสู่การเป็น CFO (CHIEF FINANCIAL OFFICER) 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=31

คุณค่าของงานตรวจสอบบัญชี 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=32

คุณค่าของงานตรวจสอบภายใน 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=33

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit