บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีที่ดีทำให้งานง่ายขึ้น

 
 

 ผู้สอบบัญชีที่ดีทำให้งานง่ายขึ้น

       การให้บริการทางด้านงานบัญชีของ เอเอ็มที ออดิท กรุ๊ป นอกจากจะให้บริการทางการตรวจสอบบัญชีต่างๆ เป็นรายเดือนและรายปีแล้ว ยังมีการจัด หาผู้สอบบัญชี ให้กับหน่วยงานที่ต้องการด้วย เพราะความชำนาญการในตัวบุคลากรของบริษัทที่มีความคล่องแคล่วจนเป็นที่กล่าวถึงชื่อเสียงที่ดีในวงกว้าง ทำให้เราพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรให้ดีในทุกด้านยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีจึงส่งผลกลับมายังบริษัทของเราเกี่ยวกับการหาผู้ตรวจบัญชีที่ดี ที่พร้อมทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการที่จะทำให้การทำบัญชีแต่ละจุดสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้อุปกรณ์ในการทำงาน รวมไปถึงการเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานให้มองภาพรวมของการทำบัญชีที่ดี จึงส่งผลให้ได้รับความชื่นชมจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่ออย่างสม่ำเสมอ และทำให้ได้รับการติดต่อ หาผู้สอบบัญชี คุณภาพ ที่พร้อมจะเรียนรู้งานไปพร้อมๆกับการทำงานที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยทักษะความสามารถทางทางด้านตัวเลขไม่น้อยเลย ซึ่งถ้าหากมีทักษะที่ดีอยู่แล้วก็จะส่งผลให้การทำบัญชีชิ้นนั้นๆมีความเป็นระเบียบ สวยงาม และถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปอีก

       คุณสมบัติหนึ่งของการเป็นผู้สอบบัญชีที่ดีนั้นจะต้องมีการเรียนรู้พร้อมกับการพัฒนาสิ่งใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลดีที่งานเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นภารกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของเราที่มีความสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นๆคือ หาผู้สอบบัญชี คุณภาพ ตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง เพื่อความมีประสิทธิภาพในงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

บทความแนะนำ

"ทำไมต้องมีผู้สอบบัญชี(CPA) มาตรวจสอบงบการเงินของกิจการ" 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=17

เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี สู่การเป็นCPA 2566 :
https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=18

เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี ตอนที่2 สู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน CIA 2566 :

https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=19

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit