บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การวางระบบการควบคุมภายใน เป็นอย่างไร บทความนี้ช่วยคุณได้ครับ

 
 

 

ใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารขององค์กรหรือบริษัทนั้น อาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการควบคุมต่าง ๆ ของบริษัทที่ตัวเองทำอยู่มากนักใช่ไหมครับ ดังนั้น ในวันนี้เราพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการวางระบบการควบคุมภายในกันครับ

ระบบการควบคุมภายในนั้นหมายถึง การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไว้ในกระบวนการของการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเอง ส่วนในเรื่องของการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี คือ การกำหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุม และนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นได้เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพครับ ซึ่งในการวางระบบการควบคุมภายในนี้ เราสามารถที่จะหาบริษัทที่ บริการวางระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นผู้คิดในส่วนนี้แทนผู้บริหารก็ได้เช่นกัน แต่การ บริการวางระบบการควบคุมภายใน ที่ดีนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้

1.         สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน (Control Environment)

2.         การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3.         กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4.         สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)

5.         การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ที่เราได้กล่าวไปในข้างต้น เป็นเรื่องราวของความหมายเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน ซึ่งทางเราก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบารควบคุมภายใน หรือเข้าใจการหน้าที่ของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบการควบคุมภายใน กันมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

 

 

บทความแนะนำ 

วางระบบแก่บริษัทที่เตรียม IPO เป็นอย่างไร ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=700

ที่ปรึกษาเปิดบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=261

สอบบัญชีมีคุณภาพตรวจสอบได้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=325

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit