บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วางระบบแก่บริษัทที่เตรียม IPO เป็นอย่างไร ?

 
 

 

การจัดวางระบบบัญชี เพื่อการเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำเป็นต้องมี การวางระบบเตรียม IPO เพื่อการเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายในนั้นเองครับ ซึ่งสามารถใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในได้ทั้งคนในองค์กรของท่านเอง หรือคนนอกองค์กร  Out-Source มาตรวจสอบภายในก็ได้เช่นกันครับ โดยการยอมรับคำแนะนำจากผู้ให้คำมาแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการให้บริการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากแก่ท่านลูกค้านั่นเองครับ

การบริการเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ การวางระบบเตรียม IPO ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้ารับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ก่อนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะเข้าทำการตรวจสอบบริษัทนั้น ต้องจัดให้มีการวางระบบบัญชี และวางระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม จัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงาน คู่มือการทำงาน จัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองครับ จัดการระบบบัญชีและหลักการทำบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยในส่วนของการจัดทำงบการเงิน และให้คำปรึกษาการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชี และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และยังทำให้ทันเวลาและลดประเด็นจากการตรวจสอบอีกด้วยครับ จัดโครงสร้างบริษัทเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ หรือเพื่อรองรับความต้องการ ของผู้บริหาร หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นพร้อมทั้งแนะนำ จัดหาที่ปรึกษาการเงิน เพื่อรองรับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต อย่าง AMT AUDIT GROUP ที่พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างเต็มที่และพร้อมดูแลท่านด้วยใจครับ

 

 

บทความแนะนำ 

การวางระบบบัญชีในบริษัท คืออะไร ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=694

บริการตรวจสอบงบการเงิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=410

การควบคุมภายใน? เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=414

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit