บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับจัดคู่มือปฏิบัติงาน หรือ Work Manual

 
 

 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เป็นการบริการที่จะช่วยเช็คความถูกต้องของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท แบบแผนว่ามีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือควรแก้ไขปรับปรุงในส่วนงานไหนนั่นเองครับ ทั้งนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดได้ด้วยครับ แต่บางบริษัทก็ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม เพราะบางบริษัทไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพราะสาเหตุดังนี้

1.        ในหน่วยงานบางทีมีบุคคลไว้อ้างอิง สำหรับทำงานมาช้านาน มีประสบการณ์ค่อนข้างสูง

2.        หน่วยงานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ซ้ำซ้อน  มีขั้นตอนน้อย ชัดเจน เห็นภาพได้ชัด

3.        คนที่ทำหน้าที่ตำแหน่งเดิมไม่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ทำให้คนๆเดิมทำงานซ้ำ จนเข้าใจในงานนั้นถ่องแท้แล้ว

แต่!!! การใช้  Work Manual  หรือคู่มือปฏิบัติงาน สามารถบอกถึงที่มาที่ไปในการทำงาน โดยระบุขั้นตอนอย่างละเอียด และสามารถปรับปรุงได้ทุกเมื่อ เพื่อใช้การอ้างอิงการปฏิบัติงานได้นั่นเองครับ

โดยมีขอบเขตหลักของการใช้ Work Manual มีดังต่อไปนี้ครับ

1. Work Flow ของกระบวนการ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก็มี

- รายละเอียดวิธีการทำงานของแต่ละขั้นตอนย่อย

- เอกสาร และ ระเบียบที่ใช้ประกอบการดำเนินการ

- แบบฟอร์มของผู้รับผิดชอบ

3. มาตรฐานงาน

- มาตรฐานระยะเวลา

- มาตรฐานในเชิงคุณภาพ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความผิดพลาด ความคุ้มค่างาน

4.ระบบการติดตามและการประเมินผล

- เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด

- กำหนดรูปแบบและระยะการติดตามเฝ้าดูงาน ทุก 3 เดือน 6 เดือน

 

 

บทความแนะนำ 

ผลตอบแทนของการเป็น CPA : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=690

ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อความโปร่งใส : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=424

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=434

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit