บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีที่ดีมีคุณภาพ

 
 

 

สำหรับการวางระบบทางบัญชีนั้น มันก็มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงินนั่นเอง ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆ บันทึกทางการบัญชี หรือรายงานต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสำหรับการใช้นั้น เพื่อเป็นเครื่องวัดผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองครับ อีกทั้งในการดำเนินธุรกิจนั้นแน่นอนว่า จำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบต่างๆ ไว้เป็นอย่างดีนั่นเอง

โดยเฉพาะในเรื่องของระบบบัญชีนั้น จำเป็นที่จะวางแผนการทำงานและการตรวจสอบให้รัดกุม ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นเอง แน่ในการวางระบบบัญชีนั้น จำเป็นที่ต้องใช้บริการของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบบัญชี ทั้งนี้ก็เพราะว่าทางบริษัทดังกล่าว จะมีขั้นตอนการดำเนินการที่ดีและก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญในด้านนี้นั่นเอง ฉะนั้นเขาจึงสามารถที่มองเห็นรอยรั่วต่างๆ ได้ง่ายนั่นเองครับ

อีกทั้งประสบการณ์การทำงานของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบบัญชี นั้น จะช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง และการที่ฝ่ายบริหารจะเลือกใช้บริการของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบบัญชี ใดนั้น จำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นให้ดีเสียก่อนครับ รวมไปถึงการดูเสียงตอบรับจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ให้บริการด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะเลือกใช้บริการบริษัทที่ทำงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั่นเองก็เป็นได้ครับ

 

 

บทความแนะนำ

ต้องวางระบบบัญชีที่มีคุณภาพเท่านั้น !!! : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=688

การตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชีระดับมืออาชีพ มีความสำคัญมากแค่ไหน ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=436

ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด AMT GROUP ให้บริการตรงตามมาตรฐาน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=440

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit