บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ต้องวางระบบบัญชีที่มีคุณภาพเท่านั้น !!!

 
 

 

บริษัทที่ รับวางระบบบัญชี ต้องมีลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี เพื่อที่จะต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลานั่นเองครับ หากว่ากิจการของท่านมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครบถ้วนแล้ว ก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ การวางระบบบัญชียังสามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.        สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ

2.        สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

3.        สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้

4.        สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น           รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด

5.   สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ ระบบบัญชีของสำนักงานบัญชีต้องบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ภายในและภายนอกกิจการ สำหรับภายนอกกิจการ เช่น ธนาคารที่กู้ยืมเงินหรือเจ้าหนี้ จะสนใจดูเฉพาะงบการเงินอันประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด จากสำนักงานบัญชีเท่านั้น แต่สำหรับภายในกิจการการบันทึกข้อมูลจะมีรายละเอียดมากกว่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ละด้านนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

การสอบทานธุรกิจ หรือ Due Diligences : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=687

การวางระบบของธุรกิจ แนะนำ ?AMTAUDIT GROUP? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=427

บริการประเมินการควบคุมภายใน คืออะไร มาดูกัน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=483

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit