บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การสอบทานธุรกิจ หรือ Due Diligences

 
 

 

            การทำ Due Diligences หรือการสอบทานธุรกิจ คือ การตรวจสอบประเมินผลทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัท และนำมาวิเคราะห์ถึงสถานะของกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลที่แท้จริงที่อาจจะพิจารณาความเสี่ยงว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือการตัดสินใจเลิกลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าไม่สามารถทำกำไรตามที่คาดไว้ได้ นั่นเองครับ

การทำ Due Diligences มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันตามลักษณะของงาน เพื่อทราบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ ผู้รับงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมาทำหน้าที่นี้ โดยต้องให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานบัญชีนั่นเอง

โดยรวมแล้วการทำ Due Diligences เป็นการตรวจสอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือโอกาสในการบริหารธุรกิจนั้นต่อไป ซึ่งถือเป็นงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อม ปัญหาต่างๆ ความเสี่ยงของธุรกิจทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

บริการตรวจสอบภายในเฉพาะกรณี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=686

แนะนำบริษัทตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=481

บริการตรวจสอบบัญชี ชลบุรีให้บริการดีเยี่ยม : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=484

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit