บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประเภทการตรวจสอบภายใน

 
 

 

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงการตรวจสอบภายในว่ามีกี่ประเภทกันครับ

การตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการตรวจสอบภายในของแต่ละระบบงาน หรือแต่ละหน่วยงาน และกิจกรรมจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. การตรวจสอบระบบทางการเงินของหน่วยงาน (Financial Auditing)

2. การตรวจสอบระบบการดำเนินงานของหน่วยงาน (Performance Auditing)

3. การตรวจสอบระบบการบริหารภายในหน่วยงาน (Management Auditing)

4. การตรวจสอบระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)

6. การตรวจสอบพิเศษ (เฉพาะกิจ) (Special Auditing) 

 

 

บทความแนะนำ

ประเภทการตรวจสอบบัญชีรวมถึงผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=684

INTERNAL AUDITOR : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=475

ตรวจสอบภายในมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจที่ทุกบริษัทต้องทำ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=482

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit