บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประเภทการตรวจสอบบัญชีรวมถึงผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน

 
 

 

            การตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดครับ เพราะช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบว่าการทำบัญชีของคุณถูกต้องหรือไม่นั่นเอง มีข้อผิดพลาดในการทำบัญชีหรือเปล่า ซึ่งการตรวจสอบบัญชีนั้น สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ หรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ก็จะมี ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน เข้าตรวจสอบบัญชีด้วยเช่นเดียวกันครับ

            สำหรับการตรวจสอบบัญชีของนักสอบบัญชีนั้น ไม่ว่าจะเป็น ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน หรือแบบอื่นๆ จะมีการตรวจบัญชีอยู่ 4 ประเภท ด้วยกัน คือ  การตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานงานตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการทุจริตนั่นเอง

1.        การตรวจสอบงบการเงิน แบบนี้เป็นการตรวจสอบบัญชี โดยการดูภาพรวมของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และยังหมายถึง หลักการในการเดินบัญชีโดยทั่วไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด จึงต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปอย่างละเอียด และให้เกิดการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดนั่นเองครับ

2.        การตรวจสอบการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และให้มีการเสนอแนะข้อที่ปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

3.        การตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับของทางราชการหรือของหน่วยงาน ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มักนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

4.   การตรวจสอบการทุจริต  ค้นหาว่ามีการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรหรือไม่ เป็นการตรวจสอบในเชิงลึกที่จะต้องใช้ผู้ตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบด้วยนั่นเอง

ทั้งหมดนี้คือประเภทของการตรวจสอบบัญชี ถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียด แต่ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน ต้องตรวจสอบด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่สุดครับ

 

 

บทความแนะนำ

นักตรวจสอบบัญชีรับบริการจากต่างจังหวัด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=683

บริษัทตรวจสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=486

บริการตรวจสอบบัญชี ลาดกระบังที่ดูแลได้หลากหลาย : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=489

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit