บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบภายในและวางระบบในเมือง

 
 

 

            การใช้บริการบริษัท รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม. นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับ ทั้งต่อบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ เพราะการบริการจัดทำบัญชี การวางระบบบัญชี การบริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร การบริการงานจดทะเบียนธุรกิจ ล้วนเป็นงานที่ส่งผลต่อผลประกอบการนั่นเองครับ โดย AMT AUDIT GROUP (AUDIT AND ASSURANCE SERVICES) เราเป็นบริษัท รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม. ที่มีบริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ครบวงจรและดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงครับ

ในกระบวนการจัดทำบัญชี การสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดสูง และยิ่งผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้การสอบบัญชีมีความละเอียดรอบคอบสูงมากเท่านั้น โดยจุดประสงค์หลักของการสอบบัญชี หลักๆคือ เพื่อตรวจสอบว่างบการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่งได้แสดงฐานะการเงิน  แสดงผลการดำเนินงานของกิจการถูกต้องตามสมควร และได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่นั่นเองครับ

AMT AUDIT GROUP (AUDIT AND ASSURANCE SERVICES) บริษัทรับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม.  ประกอบด้วยการบริการที่ครอบคลุมได้แก่  บริการจัดทำบัญชี และวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษี การทำบัญชีและ รับตรวจสอบบัญชี ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษี 

บุคลากรของ AMT AUDIT GROUP (AUDIT AND ASSURANCE SERVICES) มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และด้วยความมุ่งมั่น เราส่งมอบผลงานคุณภาพโดยยึดมั่น "คุณภาพที่ดีที่สุดของงานและความเป็นธรรม คือหลักสำคัญในการให้บริการของเรา" สนใจติดต่อสอบถาม AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES   รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม. 02-184-1846, 02-013-4613 หรือ  087-076-0099, 080-998-8393 

 

 

บทความแนะนำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบคุณภาพ MAX !!! : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=677

ผู้สอบบัญชีอนุญาต : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=463

งานตรวจสอบภายในเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=466

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit