บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี

 
 

 

ปัจจุบัน มีเจ้าของกิจการจำนวนไม่น้อยเลยใช่หรือไม่ ? ที่เห็นถึงความสำคัญในการตรวจสอบบัญชี เพราะในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถตอบโจทย์ของข้อมูลที่คุณจะได้รับ และไม่น่าจะมีข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมเหล่านั้น   แต่เนื่องด้วยกฎหมายได้กำหนดให้แต่ละบริษัทจะต้องมีการจัดทำบัญชีและต้องจัดให้งบการเงินของกิจการมีการตรวจสอบ และรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงกำหนดให้มีผู้สอบบัญชีเข้ามาช่วยตรวจสอบและช่วยลดความเสี่ยงของการบันทึกบัญชีที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้แสดงตัวเลขในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก็ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีก็สามารถให้คำแนะนำในเรื่องจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ป้องกันการทุจริตได้อีกด้วยนั่นเองครับ

ฉะนั้นแล้ว หากท่านเจ้าของกิจการต้องการหาบริษัทในการให้ บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี รวมไปถึงตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี AMT AUDIT GROUP บริษัทผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับ บัญชีแบบครบวงจร ขอมีส่วนร่วมที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตและยั่งยืนได้อย่างแน่นอนครับ

 

 

บทความแนะนำ

บริษัทรับบริการตรวจสอบบัญชีแถบลาดกระบัง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=664

สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน ต้องจ้างผู้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี จาก AMTAUDIT GROUP : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=522

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=560

 

 

 โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit