บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

"สำนักงานบัญชี" ตัวช่วยเรื่องบัญชี ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

 
 

 

            ธุรกิจสำนักงานบัญชี เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อบริษัทห้างร้านต่างๆ อย่างมาก เพราะเป็นเหมือนคู่หูช่วยให้การทำบัญชีของบริษัทต่างๆทำได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นที่ปรึกษาในด้านภาษีให้กับกิจการ แต่ในบางครั้งเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสำนักงานบัญชีอย่างไรดีจึงจะเหมาะสมกับบริษัทของเรา และเราจะได้ประโยชน์อะไรจากธุรกิจนี้

            ธุรกิจสำนักงานบัญชี ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีของบริษัทห้างร้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและพัฒนากระบวนการของสำนักงานบัญชีแต่ละที่ได้ เพราะถึงแม้ว่าบัญชีจะมีระบบที่ตายตัว แต่ว่าสำนักงานบัญชีก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี รวมทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจ หรือว่าเรื่องภาษีต่างๆด้วย และที่สำคัญต้องสามารถทำตามกฎหมายและระเบียบมาตรฐานทางการบัญชี ทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย เพราะฉะนั้นสำนักงานบัญชีโดยทั่วไปต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้

            ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจสำนักงานบัญชีนั่นคือ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจัดทำบัญชีของกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และส่งงบการเงินให้หน่วยงานราชการได้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดและทันเวลา จัดทำและยื่นภาษีให้หน่วยงานราชการแทนราชการตามกำหนดในแต่ละเดือน/ปี มีผู้ช่วยในการวางแผนภาษี ช่วยให้ลูกค้าสะดวก ประหยัดเวลาและเงินทอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำบัญชีมากขึ้น และยังได้รับการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และทำให้เชื่อมั่นว่า ระบบบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทบัญชีที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการของบัญชี และถ้าบัญชีของคุณถูกต้องแล้ว ไม่ว่าหน่วยงานใดจะมาตรวจสอบก็ตาม คุณก็ไม่ต้องกังวลว่า จะเกิดปัญหาในภายหลังเลย แต่ถ้าคุณไม่ได้พึ่งพาสำนักงานบัญชี คุณอาจพลาดในจุดเล็กๆ เพราะว่าการทำบัญชียังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่คุณอาจไม่รู้ก็ได้

 

 

แนะนำบทความอื่น ๆ    

งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกัน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=541

บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=535

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=599

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit