บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาด้านบัญชีกับประโยชน์ของการใช้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี

 
 

             ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทต้องมีนั่นคือ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายนี้จะรับผิดชอบเรื่องการบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัททั้งหมด รวมถึงช่วยดูแลในเรื่องของการยื่นภาษีต่างๆอีกด้วย เพื่อให้บัญชีการเงินของคุณโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานาทายงการเงิน แต่เมื่อผู้ประกอบการต้องการตรวจสอบตวามถูกต้องของการทำบัญชีของกิจการเองหรือต้องการหาผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีมาคอยแนะนำการทำบัญชีของกิจการ ที่ปรึกษาด้านบัญชีคือทางเลือกที่ดีของคุณ เรามาดูกันว่าทำไมเราต้องมีที่ปรึกษาด้านบัญชีด้วย

            เมื่อผู้ประกอบการเข้ารับบริการจากที่ปรึกษาด้านบัญชี ทำให้คุณสามารถวางโครงสร้างทางบัญชี วางระบบบัญชีได้ถูกต้องกับธุรกิจของคุณ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความน่าเชื่อถึงทางธุรกิจได้ และนักบัญชีส่วนใหญ่จะเข้าใจในเรื่องของการยื่นภาษีด้วย ช่วยให้กิจการมีการวางแผนภาษีที่ดี ยื่นภาษีได้ถูกต้องตรงกับรอบการยื่นภาษี และเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญยังลดความเสี่ยงที่จะโดนสรรพากรตรวจสอบด้วย เนื่องจากคุณได้ยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้ว และหากโดนเรียกตรวจสอบจริง ก็ไม่ต้องกังวล เพราะคุณทำถูกต้องทุกขั้นตอนอยู่แล้วนั่นเอง

            เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การจ้างที่ปรึกษาด้านบัญชีจะช่วยให้การทำบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำบัญชี ประหยัดเวลาในการทำ และช่วยพัฒนาระบบบัญชีของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วย ทำให้คุณมั่นใจในความโปร่งใสของระบบบัญชีและพร้อมอยู่เสมอ หากมีการตรวจสอบจากสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

 

           

บทความแนะนำ

เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี ตอนที่2 สู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน CIA : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=19

ภาษีธุรกิจอี-คอมเมิร์ซต้อง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=58

บริการทำบัญชีคุณภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=324

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit