บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การทำบัญชีดีกับกิจการอย่างไร

 
 

 

สำหรับกิจการหรือห้างร้านต่างๆ ที่กำลังมองหาวิธีการทำรายรับรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ การทำบัญชีนับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการทำบัญชีทำให้กิจการสามารถรู้รายการรับจ่ายในแต่ละวันได้ สามารถมองเห็นกำไรขาดทุนจากการประกอบกิจการ และสามารถนำข้อมูลไปประมาณการยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการสต็อกสินค้าไว้เพื่อจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม

การทำบัญชีที่จะแนะนำวันนี้มี 2 ประเภท ประเภทแรกก็คือระบบบัญชีเดี่ยว โดยเป็นการจดบันทึกบัญชี สำหรับด้านเดบิตและเครดิต แต่ว่าเป็นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ได้รวมหลายการต่างๆ เพื่อทำหลักการจัดบันทึกงบทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีนั่นเอง สำหรับคนที่สงสัยว่าระบบบัญชีเดี่ยวนั้นเหมาะสมกับอะไรบ้าง ต้องขอตอบว่าเหมาะสมกับรายการในบัญชีเงินสดอย่างยิ่ง หรือบางทีก็อาจจะสำคัญสำหรับบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือไม่อย่างนั้นก็เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอีที่ส่วนมากจะมีเจ้าของกิจการช่วยบันทึก จดและควบคุม เพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูลนั่นเอง ส่วนระบบบัญชีคู่ก็เป็นการบันทึกรายการบัญชีแบบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยรายการในสมุดบัญชีที่แยกประเภทออกไป มีทั้งการบันทึกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ในบัญชีแบบคู่จะบันทึกระบบบัญชีเดบิตแยกเอาไว้นั่นเอง ไม่ได้เอาไว้รวมกัน ทำให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญ่ๆ มากกว่า ส่วนใหญ่แล้วในวงการของนักบัญชีจะใช้วิธีบันทึกบัญชีแบบคู่มากกว่าแบบเดี่ยว ซึ่งรายการทุกรายการ จะมีการบันทึกเดบิตและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

รู้สักนิด หากคิดเปิดบริษัท: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=279

การควบคุมภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=553

ผู้สอบบัญชีอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=430

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit