บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ให้บริการประเมินการควบคุมภายใน

 
 

 

ในการตรวจสอบภายในนั้นแน่นอนว่า บริษัทจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทอยู่ในความมั่นคง แต่คงมีหลายคนที่เข้าใจผิดระหว่างการตรวจสอบภายในกับการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งในบทความนี้ เราจะพาไปดูกันว่า บริษัทที่ให้ บริการประเมินการควบคุมภายใน นั้น มีการให้บริการอย่างไร และการให้บริการรูปแบบที่สำคัญนี้มันคืออะไรกันแน่

เราขอเริ่มจากความหมายความสำคัญในส่วนของบริการกันก่อนนะครับ โดยงานประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทนั้น ทำเพื่อให้ความมั่นใจว่า องค์กรหรือบริษัทบริหารจัดการ และดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งช่วยให้กิจการนั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นรูปแบบของ บริการประเมินการควบคุมภายใน มันก็ประมาณว่า

-     เป็นการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของ COSO

-        เป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล และ

-        เป็นการจัดทำข้อมูลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ซึ่งที่เราได้กล่าวไปนั้นก็เป็นงานของบริษัทที่ให้ บริการประเมินการควบคุมภายใน นั่นเอง ฉะนั้นแล้วหากใครก็ตามที่ไม่ได้เตรียมตัวงเข้าสู่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นก็อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ครับ อาจจะเพียงแค่ตรวจสอบภายในของแต่แผนกในบริษัทเท่านั้นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

ตรวจสอบภายในสำคัญต่อธุรกิจจริงหรือ ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=649

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ลาดกระบัง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=451

บริการที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=460

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit