บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบภายในสำคัญต่อธุรกิจจริงหรือ ?

 
 

 

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณคงทราบดีว่าการตรวจสอบภายในเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งการตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดีครับ ดังนั้น การหาบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้ บริการตรวจสอบภายในคุณภาพ มาช่วยในการตรวจสอบนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และในบทความนี้ ทางเราจะมาเผยถึงประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน ให้ทุก ๆ ท่านได้อ่านกันอีกด้วยครับ

1.     ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ครับ

2.     ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้องค์กรได้ข้อมูล หรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้นั่นเองครับ

3.     ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน ที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบายอีกด้วยครับ

4.     เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรครับ

5.     ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงานได้นั่นเองครับ

ด้วยการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในนั้นมีประโยชน์ต่อธุรกิจดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น การที่จะเลือกบริษัทที่จะมาช่วยดูแลในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นที่สิ่งสำคัญ และด้วยความชำนาญการของ AMT AUDIT GROUP  ซึ่งเป็นบริษัทที่บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีครบวงจร เรารับรองว่า เราจะดูแลธุรกิจของท่านดุจเป็นธุรกิจของเราด้วยเช่นกันครับ

 

 

บทความแนะนำ

บริษัทตรวจสอบภายในเชื่อมั่น AMT AUDIT GROUP : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=648

การวางระบบการควบคุมภายใน คืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=521

ต้องการวางระบบ ต้องใช้บริการจาก AMTAUDIT GROUP : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=524

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit