บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทตรวจสอบภายในเชื่อมั่น AMT AUDIT GROUP

 
 

 

ในปัจจุบัน การดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ล้วนมีการแข่งขันกันมากขึ้นภายใต้สภาวะที่จะต้องเผชิญกับแรงกดดันในทางธุรกิจ อีกทั้งยังต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จะทำให้บริษัทนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคุณค่าตามวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้น ๆ นั่นเองครับ ซึ่งถ้าหากเราต้องการให้บริษัทสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั้น งานตรวจสอบภายใน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่ง ที่สามารถให้คุณค่าแก่บริษัท เพื่อสนับสนุนให้องค์กรได้ตระหนักรู้ และปรับกระบวนการจัดการและการดำเนินงานให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่า ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลแผนกต่าง ๆ นั้นดำรงคุณภาพที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่คาดหวังได้นั่นเองครับ

การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการตรวจสอบภายใน สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะกับทางบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบระเบียบ ถ้าให้องิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็หมายถึง ในการดำเนินงานของบริษัทนั้น อาจมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในทางธุรกิจ ที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงของทุกส่วนงาน เพราะฉะนั้นแล้ว หากเรามีการ แนะนำบริษัทตรวจสอบภายใน ที่ดี มีความเชี่ยวชาญ อย่าง AMT AUDIT GROUP ก็จะสามารถหาจุดบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในได้ จนสามารถนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ ปรับแผนการดำเนินงานขององค์กรให้ไม่เกิดความผิดพลาดที่ซ้ำรอยเดิมนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ มีประโยชน์อย่างมากต้องบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=647

รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กรุงเทพฯ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=556

การควบคุมภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=553

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit