บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบภายในทีละเรื่องได้หรือไม่ ?

 
 

 

การตรวจสอบภายในควรจะมีการตรวจเป็นประจำในทุก ๆ ปีหรือในทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าภายในบริษัท หรือในองค์กรที่ทำงานต่าง ๆ ในแต่ละแผนก จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นนั่นเอง แต่ทั้งนี้สำหรับผู้บริหารท่านใดก็ตาม ที่ไม่ได้อย่างจะตรวจสอบทั้งบริษัท แต่อยากจะ ตรวจสอบเฉพาะกรณี เป็นเรื่อง ๆ ไปนั้น ก็อาจจะสงสัยว่าสามารถที่จะทำได้ไหม ซึ่งในบทความนี้ เรามีคำตอบมาฝากทุก ๆ ท่านให้หายสงสัยกันด้วยครับ

โดยการ ตรวจสอบเฉพาะกรณี นั้น แน่นอนว่าย่อมทำได้ ซึ่งเราสามารถใช้บริการบริษัทที่รับตรวจสอบภายในได้เลย และการ ตรวจสอบเฉพาะกรณี นั้น มันก็มักจะเรียกว่า การตรวจสอบพิเศษนั่นเอง หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับ

และในการที่ฝ่ายบริหารจะเลือกใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในให้เข้ามาทำการตรวจสอบ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีด้วย ซึ่งสิ่งที่สำคัญนั้น ที่ทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพนั่นคือ การที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารเลย เพื่อให้การทำงานของผู้ตรวจสอบเป็นไปด้วยความราบรื่น และอีกข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ผู้ตรวจสอบภายในนั้นจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการตรวจสอบในกรณีนั้นไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

เหตุในบริษัทต้องมีการตรวจสอบกรณีทุจริต ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=645

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบที่ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=496

บริษัทตรวจสอบภายในที่คุ้มค่า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=499

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit