บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เหตุในบริษัทต้องมีการตรวจสอบกรณีทุจริต ?

 
 

 

            การทุจริต หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคน ที่อาจเป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกระทำการอันเป็นเหตุทำให้บริษัทเสื่อมเสีย และเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเอง แก่พรรคพวกโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมาย การทุจริตไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การทุจริตแตกต่างจากข้อผิดพลาด คือ เจตนาในการกระทำการดังที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองครับ แต่ถ้าว่ากันด้วยความหมายที่เหมาะสมแก่การตรวจสอบภายในแล้ว นั่นคือการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ จงใจหลอกลวงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งการตั้งใจบิดเบือนการเสนอความจริง เช่น การแต่งเติมหรือแก้ไขบัญชีหรือเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง การบิดเบือนละเว้นผลของรายการทุจริตในบัญชีหรือเอกสาร การบันทึกรายการโดยไม่มีหลักฐาน ล้วนจะเป็นสิ่งที่ส่อแววไปในทางทุจริตทั้งสิ้นครับ

            การ ตรวจสอบกรณีทุจริต เป็นการดำเนินงานผู้ตรวจสอบวางแผน เพื่อหาร่องรอยของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อแสดงให้เห็นว่า มีการทุจริต หรือมีจุดบกพร่องบางอย่างที่ ทำให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นมาได้นั้นเองครับ ซึ่งผลของการทุจริตนั้น ย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น การตรวจสอบทุจริต จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับ ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข หาจุดที่บกพร่องโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ มากที่สุด แน่นอนว่าการดำเนินงานหาจุดบกพร่อง ต้องดำเนินงานอย่างมีแผนการ ละเอียดรอบคอบ จนสามารถหาจุดที่เป็นปัญหาขึ้นมาให้ได้นั่นเองครับ และเป็นการดีที่ท่านจะได้รู้จักกับบริษัทที่ให้บริการ ตรวจสอบกรณีทุจริต ที่มีคุณภาพ อย่าง AMT AUDIT GROUP ซึ่งทางเราพร้อมที่จะให้บริการคุณอย่างเต็มที่ เพื่อดำเนินการหาการทุจริตในทุก ๆ กรณีนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

อยากได้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ AMT AUDIT GROUP ตอบโจทย์อย่างแน่นอน !!! : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=644

เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่ยากหากมีความพร้อมและมีที่ปรึกษาดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=507

ตรวจสอบบัญชีสำคัญไฉน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=509

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit