บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

มีผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในนั้นดีอย่างไร ?

 
 

 

แน่นอนว่าในการทำธุรกิจหรือในการดำเนินงานภายในบริษัทนั้นเรา คงไม่อยากให้เกิดปัญหาเกี่ยวการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ ซึ่งการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายทาง แต่ที่เป็นส่วนหลัก ๆ สำคัญ ๆ เลยก็คือ เรื่องของ การวางระบบ การทำงานที่มีระสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งถ้าหากว่าเราวางระบบดีและแต่ละคนที่ต้องทำงานร่วมกันนั้นเข้าใจระบบนี้อย่างดี พร้อมทั้งยังทำงานในส่วนหน้าที่ของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีนั้น จะเป็นสิ่งที่จะทำให้องค์กรมีการทำงานได้เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองครับ

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั้นคือ เรื่องของการตรวจสอบ โดยการตรวจสอบนี้มันจะเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่า ทุกอย่างเป็นไปตามระบบที่เราวางเอาไว้หรือไม่ ซึ่งเราจะเห็นว่ามีบริษัทต่าง ๆ มากมายที่ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งในบทความนี้ ทางเราก็พาทุกท่านไปทำความเข้าใจในเนื้องานของการให้ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กันครับ โดยการบริการให้คำปรึกษานั้นถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรอีกวิธีหนึ่ง อีกทั้งยังในปัจจุบันนั้นหน่วยงานกำกับดูแลส่วนงานต่าง ๆ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ได้ให้ความสนใจต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้นครับ

ฉะนั้นแล้ว จึงทำให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่ดี และกิจกรรมการควบคุมภายในแก่ฝ่ายบริหาร รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร และปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ โดยการใช้บริการดังกล่าวก็จะอยู่นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจำปีขององค์กรนั้น ๆ นั่นเองครับ และบริษัทที่คุณจะพลาดไม่ได้ในการ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน นั้นก็คือ AMT AUDIT GROUP ที่พร้อมจะให้บริการคุณอย่างเต็มที่ และค่อยให้คำปรึกษาคุณอย่างใกล้ชิบอีกด้วยครับ

 

 

บทความแนะนำ

เตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีควบคู่กับการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=637

การรับรองงบการเงินประจำปี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=444

ที่หนึ่งด้านตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=447

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-184-1846 and 02-309-3550
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit