บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ข้อดีของการตรวจสอบกรณีมีการทุจริต มีว่าอย่างไรบ้าง ?

 
 

 

สำหรับใครก็ตามที่ยังสงสัยว่า ทำไมภายในบริษัทถึงไม่ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาเองหล่ะ ? แต่กลับเลือกที่จะใช้บริการบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต แทน ในบทความนี้เราก็มีคำตอบมาฝากทุก ๆ ท่านด้วยครับ

1.         สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งการจะตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาภายในองค์กรนั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เพราะต้องหาบุคลากรและฝึกอบรมให้พนักงาน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของประเภทธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินกิจการอยู่ แต่ถ้าหากเราใช้บริการบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต หรือตรวจสอบภายในนั้น แน่นอนว่าผู้เข้ามาตรวจสอบสามารถเริ่มงานได้ทันทีอย่างแน่นอนครับ

2.         มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ก็เพราะว่าบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต นั้นจะมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง ฉะนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่างานจะมีคุณภาพและได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างดีเยี่ยมครับ

3.         มีความเที่ยงธรรม เนื่องจากบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต นั้นจะไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจในบริษัท จึงสามารถทำให้การตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือนั่นเองครับ

4.         ได้รับการยอมรับจากพนักงาน แน่นอนว่าภายในองค์กรอาจจะมีการไม่ถูกกันของบุคคล ฉะนั้นการเลือกองค์กรภายนอก มาตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบกรณีทุจริตนั้น ก็จะได้รับการยอมรับจากพนักงานครับ

5.    ลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะถ้าหากจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเองก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือน แต่ถ้าใช้บริการบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต ก็จะเสียเพียงแค่ค่าใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบเท่านั้นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

งานตรวจสอบภายในกับความสำคัญในการบริหารองค์กร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=634

วางระบบการควบคุมภายใน เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=532

การเลือกบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีที่ทำเป็นภาษาอังกฤษก็มีข้อดีนะ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=540

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit