บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานตรวจสอบภายในกับความสำคัญในการบริหารองค์กร

 
 

เจ้าของกิจการส่วนใหญ่เห็นถึงความสำคัญต่อการตรวจสอบภายใน เพราะตระหนักว่าการ ตรวจสอบภายใน เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กร จากในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้กิจการต้องเผชิญภาวะเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั่นเองครับ และการตรวจสอบภายในจะมาเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณปราศจากความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไม่ต้องกังวลครับ

               งานตรวจสอบภายใน เป็นส่วนสำคัญที่สามารถให้คุณค่าแก่ฝ่ายบริหารและกิจการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรได้ตระหนักรู้ และปรับกระบวนการจัดการและการดำเนินงานให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่ากิจการภายใต้ความรับผิดชอบดูแลนั้นดำรงคุณภาพที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่คาดหวังได้

จากการดำเนินการดังที่ได้กล่าวไป ทำให้ฝ่ายบริหารอาจจะไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงต้องให้ผู้ตรวจสอบภายในมาทำหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ เพื่อลดปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการหา รายชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน ที่มีศักยภาพก็หาได้ไม่ยาก จึงทำให้หลาย ๆ องค์กรใช้บริการกับบริษัทเหล่านี้ และ AMT AUDIT GROUP เป็นหนึ่งในบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน ที่มีคุณภาพมากที่สุดอีกบริษัทหนึ่ง ที่คุณไม่ควรพลาด !!!

 

 

บทความแนะนำ

การควบคุมภายในที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=633

ตรวจสอบกรณีทุจริต : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=477

ตรวจสอบบัญชี สิ่งที่ทุกบริษัทต้องทำเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=490

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit