บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA

 
 

 

ถ้าคุณอยากจะเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA (Certified Public Accountant) คุณจะต้องมีความเป็นนักบัญชี ที่ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะสอบเป็น CPA ให้ได้ และเป็นคนที่มีวินัยในการอ่านหนังสือสอบ พร้อมฝึกงานไปด้วยได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ

ขั้นแรกของอาชีพเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Audit Assistant) เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด และเป็นการเก็บชั่วโมงการฝึกงานไปด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับการสอบบัญชีในประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในนามของ Big 4 นั่นเอง

หน้าที่ในช่วงที่ยังเป็นผู้ช่วยผู้สอบ มีหน้าที่ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าในแต่ละบริษัท หาข้อมูลของลูกค้ามาให้ได้อย่างถูกต้องละเอียดที่สุด เพื่อความถูกต้องของการสอบบัญชีและลดความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีด้วยเช่นกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.        ความเสี่ยงที่ปราศจากการควบคุม หรือความเสี่ยงทางธรรมชาติ 

2.        ความเสี่ยงหลังการควบคุม การตรวจสอบ

โดยทั่วไปจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ส่วน คือ

1. ตรวจสอบการควบคุม ดูว่ามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างไร คนในบริษัทปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนดขึ้นหรือไม่

2. ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ดูรายการทางบัญชี การบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ในระบบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

การสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เส้นทางต่อไปของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนั้นคือ ต้อง สอบ CPA ให้ได้ เพื่อจะได้เป็น Auditor อย่างสมศักดิ์ศรี การที่จะเป็น CPA นั้น จะต้องสอบผ่านวิชาที่ทางสภาวิชาชีพกำหนดให้ได้ วิชาที่ว่าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องสอบผ่านให้ได้มีดังนี้

1.        วิชาบัญชี 1

2.        วิชาบัญชี 2

3.        วิชากฎหมาย 1

4.        วิชากฎหมาย 2

5.        วิชาสอบบัญชี 1

6.        วิชาสอบบัญชี 2

ดังนั้น การที่จะเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้นั้น ต้องมีความมุ่งมั่นให้มาก และเป็นคนที่มีวินัยในตนเองอย่างมากเช่นเดียวกัน และเราเชื่อว่า ผู้ที่มีความมุ่งมั่นจริง จะสามารถเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้อย่างแน่นอนครับ

 

 

บทความแนะนำ

ขอบเขตงานการตรวจสอบบัญชีที่องค์กรจะได้รับมีว่าอย่างไรบ้าง ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=630

ผู้สอบบัญชีเซ็นงบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=346

ธุรกิจสำนักงานบัญชีกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากธุรกิจนี้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=309

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit