บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ขอบเขตงานการตรวจสอบบัญชีที่องค์กรจะได้รับมีว่าอย่างไรบ้าง ?

 
 

 

            จากการที่องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงทางการเงิน ในหลาย ๆ องค์กรเลือกใช้บริการรับตรวจสอบบัญชีจาก รายชื่อบริษัทตรวจสอบบัญชี ที่มีความน่าเชื่อถือ มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีจะมีหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสอบบัญชี และให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการนั่นเองครับ การตรวจสอบบัญชีจึงถือเป็นกระบวนการภายในที่เน้นการลดความเสี่ยง และสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้  และในบทความนี้จะบอกถึงการตรวจสอบบัญชีที่บริษัทตรวจสอบบัญชี ให้บริการจะมีขอบเขตงานอย่างไรบ้าง เรามาดูกันครับ

1.        ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

2.        ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

3.   เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงานของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

            ดังนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบัญชีและรายการทางการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ จากผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์ เพื่อใช้เป็นหลักในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่สามารถไว้วางใจในการใช้บริการนั่นเองครับ

            ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีจะมีลักษณะของความรับผิดชอบที่ต้องมีความเข้มงวด ทำตามระยะเวลาที่กำหนด ใส่ใจในรายละเอียด และต้องเจอกับความท้าทาย ซึ่งผลการตรวจสอบและข้อสังเกตที่ได้รับสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้ดีขึ้น โดย AMT AUDIT GROUP สามารถที่ให้บริษัทของคุณมีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้นได้ ถ้าหากคุณได้ใช้บริการแล้ว คุณจะอยากให้บิการเราตลอดไปแน่นอนครับ

   

 

บทความแนะนำ

บริษัทคุณจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ !!! : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=628

เลือกบริษัทรับจดทะเบียนอย่างไรเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=322

ตรวจสอบบัญชีด้วยคุณภาพเพื่อให้คุณประทับใจในบริการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=331

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit