บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบบัญชี มีประโยชน์ต่อองค์กรของคุณอย่างไร ?

 
 

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เปิดบริษัทเป็นของตนคุณเอง บริษัทของคุณได้มีการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ แล้วถ้าไม่มีหล่ะ เรามาดูกันว่าคุณควรจะเปลี่ยนใจมาตรวจสอบบัญชีเพื่อการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือการทำธุรกิจของคุณจะบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างไม่ยาก ซึ่งประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อองค์กรของคุณ มีดังต่อไปนี้ครับ

1.           ช่วยลดความผิดพลาดเพราะการตรวจสอบบัญชี มีการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลให้งบการเงินเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากระหว่างการตรวจสอบบัญชี เราพบข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงดังกล่าวนั้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบจุดอ่อน หรือหาวิธีแก้ไขและรับมือได้อย่างทันเวลานั่นเองครับ

2.           ทำให้คุณมั่นใจในงบการเงินมากยิ่งขึ้น ทำให้จัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะงบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้น ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำงบการเงินเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพครับ

3.           สามารถนำผลการตรวจสอบบัญชีมาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้ ซึ่งถือว่าการตรวจสอบบัญชี คือ หลักประกันขององค์กรในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการ และประสิทธิผลของการดำเนินของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริหารองค์กร หรือทางด้านการเงิน ก็ทำให้สามารถนำผลที่ได้รับไปทำการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับ

            เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่คุณจะได้รับ นอกจากนี้การตรวจสอบบัญชียังมีประโยชน์ในการบริหาร และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ คงมีส่วนทำให้ท่านเจ้าของกิจการเปลี่ยนใจที่จะนำการตรวจสอบบัญชีมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของคุณแล้วใช่หรือไม่  หากคุณคิดเช่นนั้น AMT AUDIT GROUP บริษัทผู้ รับตรวจสอบบัญชีราคาถูก ยินดีเป็นที่ปรึกษา และพร้อมให้บริการคุณอย่างสุดความสามารถ ด้วยความชำนาญงานทางด้านบัญชีของทีมงาน และการตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

บริษัทที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=625

แนะนำบริษัทตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=429

ประโยชน์ของการเปิดประตูสู่บริษัทมหาชน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=431

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit