บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การจัดทำ Flow Chart มีความสำคัญอย่างไร ?

 
 

 

ในการดำเนินงานต่าง ๆ นั้นจะมีขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้การดำเนินงานนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้นั่นเอง ยิ่งโดยเฉพาะในการทำธุรกิจนั้น เราก็จะเห็นได้ว่า หน่วยงานย่อยภายในบริษัทนั้น แม้จะทีหน้าที่ต่างกัน แต่ทว่าก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานร่วม และประสานกันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นอยู่รอดและมีกำไรนั่นเอง ฉะนั้นเมื่อจะต้องมีการทำงานร่วมกันในหลาย ๆ ฝ่ายแล้วนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบการทำงานให้ดีนั่นเองครับ

ดังนั้น เราจึงเห็นได้ว่าแต่ละบริษัทที่ก่อตั้งนั้นจะมีการใช้บริการบริษัทที่ให้ บริการวางระบบและจัดทำ Flow Chart มาเป็นผู้จัดการวางระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทนั่นเอง และในการให้ บริการวางระบบและจัดทำ Flow Chart นั้นเราก็จะเห็นว่ามีการจัดทำ Flow Chart ของแต่ละกระบวนการด้วย ซึ่งในบทความนี้ เราจะพาไปดูกันว่า Flow Chart นั้นมีความสำคัญอย่างไร ซึ่ง Flow Chart หรือ ผังงาน นั้น คือ แผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม หรือระบบทีละขั้นตอนนั่นเอง ซึ่งมันจะแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยเรามักจะพบว่าทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมันมีกระบวนการ (Process) นั่นเองครับ

 ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ผังงาน (Flowchart) อธิบายต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ยิ่งเป็นการทำงานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก หลากหลายขั้นตอน หรือกระบวนการนั้น เราสามารถใช้ผังงาน (Flow Chart) ในการอธิบายระบบงานทั้งหมด ซึ่งเมื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานในบริษัทนั้น มันก็จะทำให้เราสามารถรู้ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับ ทั้งนี้ บริษัทที่ให้ บริการวางระบบและจัดทำ Flow Chart จะเป็นใครไม่เลย นอกจาก AMT Audit Group บริษัทให้ บริการวางระบบและจัดทำ Flow Chart คุณภาพที่คุณไม่ควรพลาด

 

 

บทความแนะนำ

รับจัดคู่มือระบบงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=622

ธุรกิจก้าวไกล ผลประกอบการก้าวหน้าหากมีที่ปรึกษาที่ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=441

อยากอยากทำ IPO ให้ธุรกิจของตัวเอง ต้องอ่าน !ทำ IPO ให้ธุรกิจของตัวเอง ต้องอ่าน ! : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=437

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit