บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งบการเงินมีความสำคัญอย่างไร ?

 
 

 

               งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่าง ๆ ของบริษัทโดย งบการเงินประกอบด้วยงบแยกย่อยอีกหลายประเภท ซึ่งจะแสดงถึง ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทนั้น ๆ ในแต่ล่ะรอบบัญชีนั่นเองครับ โดยจุดประสงค์ของงบการเงิน คือ เพื่อให้ผู้ใช้งานงบการเงินได้ทราบถึงคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และเพื่อให้ผู้ใช้งานงบการเงินได้ทราบถึง ผลการดำเนินงานของกิจการ และ ฐานะทางการเงินของกิจการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ ซึ่งผู้ที่ใช้ข้อมูลในงบการเงินส่วนใหญ่จะนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนั่นเองครับ และนอกจากนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานงบการเงิน ศึกษาข้อมูลผลกระทบต่างๆ จากเหตุการณ์ในอดีต เพื่อประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นกัน

จะเห็นว่า งบการเงินนั้นจะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้งานระบบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุน เจ้าหนี้ หรือแม้แต่ตัวผู้บริหารเอง เพื่อใช้ในการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันนั่นเองครับ

ดังนั้น การจัดทำงบการเงิน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทของท่านดำเนินงานต่อไปได้อย่างเจริญก้าวหน้า และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่ง เมื่อมี การจัดทำงบการเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั่นเอง เพราะฉะนั้นทางเราขอเสนอ AMT AUDIT GROUP ในการตรวจสอบงบการเงินของท่านอย่างมีคุณภาพ สบายใจ และหายห่วงเรื่องงบการเงินได้เลยครับ

           

 

บทความแนะนำ

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ลาดกระบังที่ไหนดี ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=620

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบที่ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=503

บริการลูกค้าแบบครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=505

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit