บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ลาดกระบังที่ไหนดี ?

 
 

 

การดำเนินงานในบริษัท หรือ องค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องดำเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วครับ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ส่วนงาน ดังนั้น การเกิดเป็นระบบทำงานขึ้นมาภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

            การวางระบบ เป็นการลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้า ทำให้เสียทั้งทรัพยากร และเวลาในการทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์ การวางระบบนั้น จะมาทำให้ระบบเอกสาร และระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน  ซึ่งการวางระบบจะมีขั้นตอนในการทำงาน ดังนี้

1.         เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า

2.         ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.         อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่

4.         ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

5.         จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

จากที่เราเห็นขั้นตอนการวางระบบและความสำคัญของการวางระบบในองค์กรแล้วนั้น ถือว่ามีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินงานในบริษัทท่าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้องดำเนินการโดยอาจใช้ บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ลาดกระบัง และสถานที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการดำเนินงานของ บริษัท สำนักงาน สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ที่มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมานับไม่ถ้วน ไว้ใจงานระบบ ไว้ใจเรา 

 

บทความแนะนำ

AMT AUDIT GROUP ทีมงานตรวจสอบภายในคุณภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=619

ผู้สอบรับอนุญาต CPA ที่มีการบริหารงานจัดการที่ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=559

ถ้าไม่อยากให้มีการทุจริตก็ต้องคอยตรวจสอบให้ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=557

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit