บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ด้านตรวจสอบภายใน ไว้ใจ AMT Audit Group

 
 

การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทนั้น จะต้องดำเนินการอย่างมีแบบแผน มีเป้าหมาย และมีการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถมีการรายงานผล ตรวจสอบภายหลังได้โดยง่ายครับ เมื่อมีการดำเนินงานจนเสร็จสิ้น ลุล่วงแล้ว แต่เมื่อเราดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปแล้วนั่นเองครับ การที่จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น ส่วนหนึ่งก็จะต้องมีการสะท้อนปัญหาด้านต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นตัวสำหรับปรับกลยุทธ์ ปรับแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้ผลของการทำงานดีขึ้น กระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายในนั่นเองครับ

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งถ้าเราจะให้กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการทำงานสูงสุด จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญงาน สามารถเห็นจุดหรือเห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองครับ หากใครกำลังมองหา บริษัทที่ หนึ่งด้านการตรวจสอบภายใน ก็ต้องเป็น AMT Audit Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรในเรื่องงานสำนักงาน ที่หนึ่งด้านการตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถรายงานผลออกมาให้ท่านผู้บริหาร สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ดำเนินงานได้ทันที ในแง่ของการบริหารงานครับ

 

 

บทความแนะนำ

ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัทรับตรวจสอบบัญชีหล่ะ ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=615

รับวางระบบ และตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=412

ผู้ตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=417

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit