บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

หากคุณอยากให้ธุรกิจของคุณก้าวไกล ต้องมีที่ปรึกษาด้านบัญชีที่ดี !!!

 
 

 

·      ทำไมทุกบริษัทต้องจัดทำบัญชี ?

นอกจากที่กฎหมายกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้งแล้วนั้น ก็เพราะว่า การทำบัญชี ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะจะทำให้บริษัททราบถึงผลการดำเนินงานว่ามีกำไร หรือ ขาดทุน ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็มีการจัดทำบัญชีทั้งสิ้น เพื่อเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำบัญชีมาวิเคราะห์ และนำมาปรับปรุงในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ

               เนื่องจากการจัดทำบัญชีมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจแล้ว การใช้บริการบริษัทที่ให้ บริการที่ปรึกษาการบัญชีและภาษี ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่ง เพราะสำนักงานบัญชีนั่นมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่นั่นเองครับ

หากท่านเจ้าของกิจการยังนึกไม่ออกว่าจะจ้างบริษัทไหนเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ เราขอแนะนำ AMT AUDIT GROUP ที่มีความชำนาญการในเรื่องการจัดการบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี โดยมีรูปแบบการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบัญชี วางแผนภาษี และการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี  การบันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ  มีการคำนวณ และจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร   จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์  เป็นต้น

            หากท่านเจ้าของกิจการสนใจ และต้องการบริษัทผู้ ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีแบบครบวงจร AMT AUDIT GROUP ขอเป็นตัวเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้ท่านไม่ต้องกังวลงานด้านบัญชีอีกต่อไป

 

 

บทความแนะนำ

AMT AUDIT GROUP พร้อมให้บริการตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=610

สำหรับบริการตรวจสอบภายในเฉพาะกรณีคืออะไรเรามาดูกัน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=512

เรามาดูวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีที่ดีกันดีกว่า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=514

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit