บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการรับตรวจสอบภายในและวางระบบ (พัทยา)

 
 

 

            กระบวนการทำงานในองค์กร ส่วนหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องของการวางระบบการทำงานครับ เนื่องจากองค์กร ถือเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลของการทำงานออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือคาดหวังกันไว้ ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนงาน หรือ วางระบบงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพครับ

กระบวนการส่วนหนึ่งในระบบงานที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือ ระบบงานการเงินและบัญชี ที่มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตามระยะเวลาที่ผ่านมาได้ และนี้คือการทำงานที่เป็นระบบนั่นเองครับ นอกจากนี้การดำเนินงานที่มีการวางแผน และมีการวางระบบแล้ว การตรวจสอบภายในก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานในองค์กรครับ เนื่องมาจากว่า เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้ คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ จึงมีความจำเป็นจะต้องเลือกใช้บริการตรวจสอบภายใน และวางระบบ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญงานในด้านการวางระบบงานครับ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน  เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ก็มีการให้ บริการในการตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา เป็นอย่างดี เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=599

นักตรวจสอบบัญชีสำคัญอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=555

รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กรุงเทพฯ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=556

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit