บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นบริษัทมหาชน

 
 

 

            คุณทราบหรือไม่ว่า ทำไมบริษัทจำกัดส่วนใหญ่จึงมีความต้องการที่จะเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ทราบเพียงแค่ว่าการเข้าสู่บริษัทมหาชนนั้นจะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ  ดูเป็นบริษัทใหญ่มีความมั่นคง แต่สาระสำคัญของประโยชน์ของบริษัทในการเข้าสู่บริษัทมหาชนมีมากกว่านั้น บทความนี้ขอนำประโยชน์ที่มีมาเล่าให้ท่านครับ

1.    บริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายธุรกิจได้โดยง่าย และรวดเร็วก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

2.    เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะที่บริษัทได้ผ่านเข้าสู่ระดับมหาชน ทำให้มีความมั่นคง และมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี

3.    ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนจากกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเกื้อหนุนให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยี การเงิน และบุคลากรอีกด้วยครับ

4. มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนโดยมีราคาหุ้นของบริษัทเป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกิจการในระดับหนึ่ง

5.  สร้างความยึดมั่นหรือค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นในการกระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมต่อการสร้างชื่อเสียง และเกียรติคุณของบริษัท ย่อมจะเกิดผลดีต่อบริษัทในระยะยาวอย่างแน่นอน

จากประโยชน์ที่ได้กล่าวไปจึงทำให้หลาย ๆ บริษัทที่มีความพร้อมได้ดำเนินการ วางระบบเตรียมเข้าตลาด หลักทรัพย์ ทั้งนี้การที่จะเข้าระบบได้อย่างเกิดประสิทธิผล การมีที่ปรึกษาที่ดีก็นับว่ามีส่วนสำคัญมาก หากบริษัทของท่านต้องการเข้าสู่บริษัทมหาชน  AMT AUDIT GROUP ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้บริษัทของท่านเติบโต และมั่นคงได้อย่างแน่นอนครับ

 

 

บทความแนะนำ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=596

รับจัดทำคู่มือการทำงาน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=526

นิติบุคคลอาคารชุด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=528

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit