บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ ?

 
 

 

            การดำเนินงานในบริษัท องค์กรต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และเป็นขั้นเป็นตอนครับ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ทุกส่วน ให้สามารถเดินงานต่อไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน สับสน หรือมีความวุ่นวาย ดังนั้น การมีระบบการทำงานที่ดีขึ้นมาภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

            ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ ?

เมื่อองค์กรมีการวางระบบโดย บริษัทวางระบบ นั้น ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของคุณลูกค้ามีประสิทธิภาพ และมีระเบียบขั้นตอนมากยิ่งขึ้นครับ มีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนที่ชัดเจน  เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต  เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

การวางระบบมีขั้นตอนในการทำงาน ดังนี้

1.        เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า

2.        ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.        อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่

4.        ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

5.        จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เราจะเห็นว่าทุกระบบล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพื่อให้งานในองค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานวางระบบ ทั้งนี้ทางเราสามารถ แนะนำบริษัทวางระบบ ให้คุณได้ นั่นคือ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ที่มีผู้ใช้บริการมากมาย และมีทีมงานที่พร้อมให้บริการคุณลูกค้าอย่างสุดความสามารถนั้นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

เหตุใดจริงต้องตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=590

รายงานผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=554

นักตรวจสอบบัญชีสำคัญอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=555

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit