บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เหตุใดจริงต้องตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ?

 
 

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีหรือพักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียม คุณทราบหรือไม่ว่า การบริหารจัดการทรัพย์สิน "คอนโดมิเนียม" โดยเฉพาะระบบบัญชี การเงินของนิติบุคคลอาคารชุด มีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด       การกำกับดูแลจากคณะกรรมการ หรือ นิติบุคคล คุณมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่า การปฏิบัติงานจะไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างความสูญเสีย ความเสียหายแก่เจ้าของร่วม ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด วันนี้เรานำประเด็นดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังครับ

1.           ไม่นำฝากเงินค่าส่วนกลาง รายรับอื่นๆ ตรงตามกำหนด ซึ่งอาจเกิดจากการขาดข้อกำหนดในทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือขาดการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจนั่นเองครับ

2.           ไม่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหารล่วงหน้า อาจเกิดจากการขาดประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง จนอาจเป็นเหตุให้เกิดการใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณรายรับค่าส่วนกลางที่มีอยู่ หรือใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างไม่ถูกต้องได้เช่นกันครับ

3.           จ่าย หรือชำระค่าใช้จ่าย ขาดมติที่ประชุมรองรับ  ผู้จัดการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มักพูด หรืออ้างว่าไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการ - ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม เหตุเพราะ "ไม่ครบองค์ประชุม" ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุด มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกไปก่อน นี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ

4.           เกิดการทุจริต คอรัปชั่น มีเงินทอน  มักเกิดขึ้นกับโครงการคอนโดมิเนียม อาคารชุด "ขนาดใหญ่" หรือ "ขนาดใหญ่พิเศษ" บางโครงการอาจมีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการทรัพย์สินจำนวนเงินมากกว่า 10-20 ล้านบาทต่อปี จึงจำเป็นต้องอาศัยงบประมาณรายรับค่าส่วนกลางเป็นเงินจำนวนมาก จ่าย หรือชำระให้แก่ "ผู้รับจ้าง" หรือ "Outsource" นั่นเองครับ

จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุหลักที่หลายๆ โครงการอาคารชุดจ้างบริษัท รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อไม่ให้เกิดความไม่โปร่งใสและเป็นช่องทางต่อการจงใจทุจริตได้ครับ ซึ่งทางเรา AMT Audit Group มีการให้บริการ รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ที่มีทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมจะให้บริการคุณลูกค้าอย่างเต็มที่ครับ

 

 

บทความแนะนำ

ให้มืออาชีพรับผิดชอบเรื่องบัญชีดีอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=550

ผู้สอบบัญชีมีมาตรฐาน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=542

รายงานผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=554

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit