บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

AMT Audit Group เรื่องตรวจสอบภายในไว้ใจเรา

 
 

การตรวจสอบภายใน มีความสำคัญอย่างไร?

การตรวจสอบภายใน คือ การยกระดับความเชื่อมั่นอย่างเป็นระบบเป็นไปตามกลไก ที่ผ่านการตรวจสอบทางด้านมาตรฐาน และเป็นการเพิ่มคุณค่าพร้อมปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบภายใน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากครับ เพราะตรวจสอบภายใน เป็นการช่วยอุดช่องโหว่หรือจุดอ่อนที่บริษัทอาจมองไม่เห็น พร้อมสร้างจุดแข็งให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวิเคราะห์ พร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบ และนำมาปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ก็จะมีการควบคุมรวมทั้งการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ

“AMT Audit Groupบริษัทชั้นนำ ให้คำแนะนำตรวจสอบภายใน

เป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานของธุรกิจ บริษัท รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ย่อมต้องประสบกับอุปสรรคมากมาย เช่น ปัญหาด้านการขาย, การเก็บเงิน, บัญชีการเงิน และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางฝ่ายบริหารไม่อาจทำหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัย ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างบริษัท “AMT Audit Group มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยชั้นเยี่ยมสนับสนุนฝ่ายบริหาร เพื่อลดภาระที่เป็นอยู่ของบริษัท ด้วยการใช้วิธีตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการแก้ไขการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชั้นครับ

ดังนั้น อย่าละเลยการตรวจสอบภายในเลยเชียว โดยสามารถมาใช้บริการกับเราได้ ซึ่งคุณจะไม่มีทางผิดหวังแน่นอนครับ

 

 

บทความแนะนำ

PROMOTION! รับตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=74

ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีได้พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติ (POLICY AND PROCEDURE) ตามมาตรฐาน TSQC1 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=132

งานตรวจสอบภายในและวางระบบ มีระบบอะไรบ้าง ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=586

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit