บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

คำแนะนำเรื่องการควบคุมภายใน

 
 

 

เป็นเรื่องปกติ ที่การประกอบธุรกิจ หรือ กิจการ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ผู้เป็นเจ้าของย่อมมุ่งหวังให้องค์กร ได้รับความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และต้องมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยองค์กรยิ่งมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้การดําเนินงานมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การใช้ระบบควบคุมภายใน จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน และดูแลสิ่งมีค่าขององค์กรช่วยกำจัดความเสี่ยงให้ต่ำลง เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะตระหนักได้แล้วว่า ระบบควบคุมภายใน มีความจําเป็นมากขนาดไหน

AMT Audit Groupพร้อม ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมภายใน และพร้อมให้บริการระดับคุณภาพ เจ้าของธุรกิจที่ได้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เกิดแต่จากการสร้างธุรกิจและหาคนที่มีความเชี่ยวชาญ มาร่วมงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องไม่ลืมด้วยว่า การที่ธุรกิจจะสามารถบรรลุตามเป้าได้ จะต้องมีการสร้างกระบวนการอย่างมีระบบ เพื่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์นั้นด้วย การควบคุมภายในเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีรายละเอียดมาก ดังนั้น AMT Audit Group สามารถเข้ามาช่วยคุณดูแล และพร้อมให้คำแนะนำในทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน , การวางระบบบัญชี , การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าได้นั้นเอง โดยกระบวนการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากันในแต่ละธุรกิจ ที่มีความแตกต่างกัน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยป้องกันการรั่วไหลจากปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ และยังช่วยให้องค์กรตรวจสอบฐานะการเงินที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถืออีกด้วยครับ

ดังนั้น ไว้วางใจให้เรา AMT Audit Group เป็นผู้ช่วยในการให้คำแนะนำ เรื่องการควบคุมภายในกับคุณสิ แล้วคุณจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับ

 

 

บทความแนะนำ

ทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=580

บริการรับวางระบบ และตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=578

บทบาทหน้าที่ผู้รับบริการตรวจสอบภายในและวางระบบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=577

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office
: 02-184-1846 and 02-309-3550
fax
: 02-115-1486 
ID Line
: @amtaudit