บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

CPA คืออะไร? แล้วทำอย่างไรถึงจะได้เป็นCPA

 
 

 

CPA ย่อมาจาก Certified Public Accountant มีชื่อภาษาไทยว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชี สามารถลงนามรับรองในงบการเงินได้  โดยคนทั่วไปอาจจะเรียกว่า “ออดิท” “ออดิทเตอร์”

ออดิทเตอร์ หมายถึง ผู้ตรวจสอบ ซึ่งในทางบัญชีหมายถึงผู้ตรวจสอบบัญชี แบ่งเป็น Internal Audit และ External Audit ในส่วนของ Internal Audit จะเป็นคนในบริษัทนั้น ๆ ทำหน้าที่ดูว่า ระบบบัญชีในองค์กรที่วางไว้นั้น ได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ มีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด

ส่วน External Audit เป็นคนนอก ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เพื่อให้มาตรวจสอบงบการเงิน เป็นหลัก ซึ่งออดิทประเภทนี้มักจะ วนเวียนมาที่บริษัท สามเดือนครั้ง หกเดือนครั้ง หรือปีละครั้งบ้างก็แล้วแต่ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย

CPA นั้นมีทั่วโลก และมีข้อกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งโอกาสในการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ในประเทศไทยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ มีข้อกำหนดไว้ว่า ต้องจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านบัญชีตามหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์กำหนด ผ่านการทดสอบ และมีประสบการณ์ในการทำงานสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3ปี และไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง  ซึ่งวิชาที่จะต้องทดสอบประกอบไปด้วย 3 วิชาคือ บัญชี, กฎหมาย และการตรวจสอบบัญชี โดยแต่ละวิชาจะจำแนกย่อยออกเป็น 1 และ 2 ดังนั้นเท่ากับว่าจะต้องผ่านการทดสอบทั้งหมด 6 วิชา ได้แก่

1.      วิชาการบัญชี1

2.      วิชาการบัญชี2 วิชา

3.      วิชาการสอบบัญชี 1

4.      วิชาการสอบบัญชี 2

5.      วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

6.      วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

หลังจากจบการศึกษา สามารถสมัครสมาชิกสภาฯ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชีแล้วสามารถสอบได้เลย 4 วิชา อีก2วิชาคือ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 จะสอบได้ก็ต่อเมื่อเก็บชั่วฝึกหัดงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

โดยแต่ละวิชาที่สอบผ่าน จะมีอายุ 4 ปี นับจากครั้งที่สอบผ่าน ดังนั้นเมื่อสอบผ่านวิชาแรกได้แล้ว ต้องพยายามสอบวิชาที่เหลือให้ครบไม่เกิน 4 ปี เพราะถ้าเกิน วิชาแรกที่สอบผ่านก็จะหมดอายุ และต้องสอบใหม่ ซึ่งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี หรือหลักกฎหมายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางทีในการทำงานเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมด จึงต้องมาเริ่มอ่านหนังสือกันใหม่   การจัดการทดสอบในแต่จะปี จะจัดสอบประมาณปีละ 3 ครั้ง ช่วงเดือน มีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน นอกจากการสอบที่ว่านี้แล้ว

ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่ง CPA คุณต้องอยู่ท่ามกลางการทำงานการตรวจสอบอย่างน้อย ๆ ก็ต้อง 3 ปี เนื่องจากมันเป็นข้อกำหนด นั่นเอง 

 

 

แนะนำบทความอื่น ๆ

วิธีการตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=380

ความท้าทายอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=387

นักตรวจสอบบัญชีสำคัญอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=555

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit