บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การหาผู้สอบบัญชีที่ดี ทำให้งานบัญชีของท่านง่ายขึ้น ?

 
 

 

       การให้บริการทางด้านงานบัญชีของ เอเอ็มที ออดิท กรุ๊ป นอกจากจะให้บริการทางการตรวจสอบบัญชีต่างๆ เป็นรายเดือนและรายปีแล้ว ยังมีการจัด หาผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัทที่ต้องการอีกด้วย เพราะความชำนาญการในตัวบุคลากรของบริษัทที่มีความคล่องแคล่วจนเป็นที่กล่าวถึง และมีชื่อเสียงที่ดีในวงกว้าง ทำให้เราพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรให้ดีในทุกด้านยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีจึงส่งผลกลับมายังบริษัทของเรา เกี่ยวกับการหาผู้ตรวจบัญชีที่พร้อมทุ่มเททั้งกำลังกาย และแรงใจในการทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วครับ

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้อุปกรณ์ในการทำงาน รวมไปถึงการเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานให้มองภาพรวมของการทำบัญชีที่ดี จึงส่งผลให้ได้รับความชื่นชมจากบริษัทที่ใช้บริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับการติดต่อ หาผู้สอบบัญชี คุณภาพ ที่พร้อมจะเรียนรู้งานไปพร้อม ๆ กับการทำงานที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยทักษะความสามารถทางด้านตัวเลขค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าหากมีทักษะที่ดีอยู่แล้ว จะส่งผลให้การทำบัญชีงานนั้น ๆ มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และถูกต้องมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ

       คุณสมบัติหนึ่งของการเป็นผู้สอบบัญชีที่ดีนั้นต้องมีการเรียนรู้ และพร้อมพัฒนาสิ่งใหม่อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานง่ายนั้นง่ายยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่า เป็นการกระทำที่ส่งผลดีต่องาน และทำให้ทำงานเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างมาก ดังนั้นภารกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของเราที่มีความสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่น ๆ คือ หาผู้สอบบัญชี คุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ได้ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

ตรวจสอบบัญชีประจำปี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=494

บริษัทที่ปรึกษาบัญชีที่มีคุณภาพให้กับทุกท่าน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=500

แนะนำบริษัทให้คำปรึกษาเข้าตลาด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=543

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit