บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบบัญชีตรงใจได้งานคุณภาพ

 
 


สิ่งที่บริษัทตรวจสอบบัญชีในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงนั้นมีหลากหลายด้าน เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพให้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญการในเรื่องต่างๆซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี จนทำให้บริษัทอาจได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัท แนะนำผู้สอบบัญชี 2563 ที่มีดำเนินการด้วยความรวดเร็วและตรงต่อเวลาเพื่อมิให้องค์กรที่ว่าจ้างได้รับความเสียหาย อันจะนำมาซึ่งผลเสียกับบริษัทตรวจสอบบัญชี ที่อาจส่งผลถึงภาพลักษณ์โดยรวมของการทำงานในอนาคต

        นอกจากที่ทางบริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีแล้ว AMT Audit Group ยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์สำหรับการประกอบธุรกิจทางบัญชี ซึ่งนอกจากจะพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้ว บริษัทก็ยังไม่ลืมที่จะพัฒนาคนในองค์กรควบคู่กันไปด้วย ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับงานที่เสร็จสมบูรณ์กลับไปอย่างแน่นอน เพราะเรื่องตรวจสอบบัญชีคืองานของเรา ที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาดุจญาติมิตร จนเป็นที่กล่าวขานกันอย่างไม่รู้จบเกี่ยวกับการทำงานด้านบัญชีจนกลายเป็นบริษัทที่ได้รับคาชื่นชมและได้รับการแนะนำให้เป็นผู้สอบบัญชี โดยองค์กรต่างๆอาจคัดเลือกเป็นบริษัท แนะนำผู้สอบบัญชี 2563 ไปเลยก็ได้ เพราะจากการที่ได้รับปฏิกิริยาตอบโต้ที่ดี ซึ่งจะช่วยเป็นแรงปลักดันให้พัฒนาการทำงานมากยิ่งขึ้นไปอีก

        หากจะ แนะนำผู้สอบบัญชี 2563 จึงควรแนะนำ AMT Audit Group ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพทั้งในด้านองค์กรและบุคลากรที่ทำงานนั้น เนื่องจากบุคลากรได้รับการอบบรมมาเป็นอย่างดีสามารถดำเนินการเรื่องต่างๆพร้อมทั้งให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการตรวจสอบที่ทันสมัย ตอบโจทย์เทคโนโลยียุคดิจิตอลอีกด้วย

 

 

บทความแนะนำ

PROFILE AMTAUDIT : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=43

ปิดกิจการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=44

รับตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=45

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit