บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

จ้างบริษัททำบัญชี อย่าคิดเยอะ คุ้มค่าแน่นอน

 
 

 

            การทำบัญชี ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการขององค์กรเพราะ นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินแล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงผลประกอบการว่าได้กำไร หรือ ขาดทุน  ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน เพื่อนำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์และนำผลที่ได้นำมาปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

คุณทราบหรือไม่ว่าทำไมบริษัทส่วนใหญ่ถึงจ้างสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชี ก็เพราะบริษัทเหล่านั้นคำนวณแล้วว่าการจ้างบริษัทรับทำบัญชีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท ดังเช่น AMT AUDIT GROUP บริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ครบวงจรเริ่มต้นที่ 1,500 บาท/เดือน โดยมีรูปแบบการให้บริการตามนี้

1.   ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี วางแผนภาษีและการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

2.   จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด 

3.        บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

4.        คำนวณ และจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

5.   จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

6.        จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งรายเดือน

7.   จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

8.        จัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี สำหรับการวิเคราะห์เชิงบริหาร

9.   เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร

10.   จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม

นอกจากบริการที่ได้รับจากที่ได้กล่าวมา บริษัทที่รับทำบัญชีโดยตรงยังมีความชำนาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด  อีกทั้งผู้บริหารไม่ต้องเข้ามาดูแลตรวจสอบให้วุ่นวายอีกด้วย

 

 

บทความแนะนำ

บริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=47

บริการตรวจสอบนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=48

START UP ธุรกิจตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=49

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit