บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบภายในและวางระบบ ชลบุรี

 
 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนด้วยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว บริษัทด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายในแทบทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี และแน่นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจและการเงินในพื้นที่ใดมีความสะพัด การตรวจสอบจะมีความเข้มงวด ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการเสียภาษีเพื่อบำรุงประเทศก็มีความสำคัญเช่นกัน แต่การจะลงมือทำเองก็อาจไม่มีเวลาและทีมงานมากพอ ... ให้ AMTAUDIT GROUP  ดูแลงานด้านการวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน AMTAUDIT GROUP   รับตรวจสอบภายในและวางระบบ ชลบุรี ด้วยความชำนาญและเข้ากับบริบทด้านการบริการการท่องเที่ยว  

AMTAUDIT GROUP   รับตรวจสอบภายในและวางระบบ ชลบุรี  โดยงานตรวจสอบภายในของ AMTAUDIT GROUP   มีบริการทั้งการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อบริษัทมีหลักการครบคุมภายในที่ดี และบริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเน้นการเพิ่มมูลค่า

ส่วนงานการวางระบบ AMTAUDIT GROUP   รับตรวจสอบภายในและวางระบบ ชลบุรี มีบริการด้าน ตรวจสอบเพื่อแสดงความชื่อมันต่อระบบงาน (Assurance Services)  ด้านการให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service)

AMTAUDIT GROUP บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ครบวงจร รับตรวจสอบภายในและวางระบบ ชลบุรี ติดต่อได้ที่  087-076-0099, 080-998-8393, 02-184-1846, 02-013-4613 หรือ สะดวกง่ายดายและรวดเร็วด้วยช่องทาง LINE ID ที่ amtaudit 

 

 

บทความแนะนำ

ตัวอย่างกระดาษทำการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=78

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางส่วน ที่เปลี่ยนแปลง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=79

ตรวจสอบระบบข้อมูลภายใน ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=80

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit