บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา

 
 

 

พัทยา จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไหลเวียนไปเที่ยวจำนวนมากต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ ธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการจึงได้รับความนิยม เห็นได้จากมีบริษัทเพื่อการบริการและบริษัททัวร์เกิดขึ้นอย่างมากมายในพัทยา ดังนั้น เพื่อให้บริษัทของคุณดำเนินการจัดตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้ มีการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ AMTAUDIT GROUP  รับดูแลงานด้านการวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน AMTAUDIT GROUP   รับตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา ด้วยความชำนาญและเข้ากับบริบทด้านการบริการการท่องเที่ยว   

AMTAUDIT GROUP   รับตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา มีหลักในการทำงานคือ "คุณภาพที่ดีที่สุดของงานและความเป็นธรรม คือหลักสำคัญในการให้บริการของเรา" การตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อันจะเป็นการเพิ่มคุณค่ารวมถึงพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน/บริษัท ผ่านกระบวนการการรวมรวบข้อมูลและการวิเคราะห์ 

ส่วนงานการวางระบบ AMTAUDIT   มีบริการด้าน ตรวจสอบเพื่อแสดงความชื่อมันต่อระบบงาน (Assurance Services)  ด้านการให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการวางระบบคือ รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ คู่มือการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย Flow Chart วิธีการทำงาน นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เรากล้าการันตีผลงานในการรับตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา ด้วยความพึงพอใจของลูกค้า และปริมาณลูกค้าเก่าและใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่  087-076-0099, 080-998-8393, 02-184-1846, 02-013-4613 หรือ สะดวกง่ายดายและรวดเร็วด้วยช่องทาง LINE ID ที่ amtaudit 

 

 

บทความแนะนำ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=94

เงินรับบริจาค : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=95

การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=96

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit